ایران

ارائه خدمات به کلیه شهرستانها

09126874725

درخواست پیش فاکتور!

ساعت کاری: 9:00 - 19:30

شنبه تا پنجشنبه

قیمت روز تریدی پانل تیر ماه سال 1403

دستمزد اجرا ، قیمت و نصب تریدی پانل

دستمزد اجرا 3D پانل :

اجرای عملیات نصب تریدی پانل به صورت دهنه پر هر متر مبلغ 35.000 هزار تومان

اجرای عملیات شاسی کشی و پروفیل گذاری هر کیلو به مبلغ 9.800 تومان

اجرای عملیات شاتگریت دو طرف پانل به ازای هر متر مربع به مبلغ از 98.000 تا 118.000 تومان بسته به نوع پروژه و دی تایل اجرایی

سفارش تریدی پانل و ارسال به تمام نقاط کشور

تماس با متصدی کارخانه

آقای ملکی 09126874725 (کلیک کنید!)

واتساپ تلگراماینستاگرام

پانل ها در ابعاد 1*3 و 2*1،به هر متر مربع تریدی پانل

مقدار جا گیری هر ماشین با تریدی پانل با عرض 10 سانت

هر نیسان 100 متر مربع ورق تریدی پانل

هر خاور 240 متر مربع ورق تریدی پانل

هر تریلی اتاق دار 600 متر مربع ورق تریدی پانل

قیمت تریدی پانل (3D-Panel)

لیست قیمت تریدی پنل
تریدی پانل با دانسیته 8
114.000 تومان
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول2.30
هزار تومان
98.000
پنل با فوم4 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
121.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
96.000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
125.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
104.000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
135.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
108.000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
135.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
114.000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
163.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
126.000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
151000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
129000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
192000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
168000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
تریدی پانل با دانسیته 9
124000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
102000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
129000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30
هزار تومان
196000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30
هزار تومان
136000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
112000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
142000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
118000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
148000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
124000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
150000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
133000
پنل با فوم9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
199000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
174000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
تریدی پانل با فوم دانسیته 10
134000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
112000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
140000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
116000
پنل با فوم 5 سانتی 2.30چشمه 8*8 مفتول
هزار تومان
146000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول .2.30
هزار تومان
122000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
152000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
128000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
158000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
134000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
165000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
146000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
169000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
149000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
209000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
184000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
تریدی پنل با فوم دانسیته 12
155000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
130.000
پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
160000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
136000
پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
166000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
142000
پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
172000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
148000
پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
178000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
155000
پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
184000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
166000
پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
191000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
169000
پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان
229.000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30
هزار تومان
204000
پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30
هزار تومان

دانلود لیست قیمت تریدی پانل

اینجا کلیک کنید: (( دریافت فایل لیست قیمت رایگان ))

درخواست خرید و ارسال

تماس با متصدی کارخانه

آقای ملکی 09126874725 (کلیک کنید!)

واتساپ تلگراماینستاگرام

.

فوم سقفی

لیست قیمت فوم سقفی ، تیرجه کرومیت ، تیرجه سیمانی
فوم سقفی دانسیته 6
119000 تومان
1/150 کیلوگرم
ابعاد 25
122500تومان
1/200 کیلوگرم
ابعاد 25
104500 تومان
1کیلوگرم
ابعاد 20
85200 تومان
0/800کیلوگرم
25 * 66
72400 تومان
0/650کیلوگرم
20 * 66
136400 تومان
1/250کیلوگرم
25 * 50
139000 تومان
1/300کیلوگرم
25 * 50
108000 تومان
1/100کیلوگرم
20 * 50
86.000 تومان
0/900کیلوگرم
25 * 66
84400 تومان
0/750کیلوگرم
20 * 66
فوم سقفی دانسیته 7
149600 تومان
1/400 کیلو گرم
25 * 50
126300تومان
1/150کیلوگرم
20 * 50
98200 تومان
0/95کیلوگرم
25 * 66
85100 تومان
0/8کیلوگرم
20 * 66
159600 تومان
1/500کیلوگرم
25 * 50
129300 تومان
1/2کیلوگرم
20 * 50
109900 تومان
1کیلوگرم
25 * 66
89600 تومان
0/85کیلوگرم
20 * 66
فوم سقفی دانسیته 8/5
178200 تومان
1/650کیلوگرم
25 * 50
139600 تومان
1/300کیلوگرم
20 * 50
119500 تومان
1/150کیلوگرم
25 * 66
99800 تومان
0/90کیلوگرم
20 * 66
فوم سقفی دانسیته 9
188900 تومان
1/800کیلوگرم
25 * 50
149700 تومان
1/400کیلوگرم
20 * 50
129300 تومان
1/200کیلوگرم
25 * 66
198900 تومان
1/00کیلوگرم
20 * 66
فوم سقفی دانسیته 10
209900 تومان
2 کیلوگرم
25 * 50
168700 تومان
1/600کیلوگرم
20 * 50
139800 تومان
1/300کیلوگرم
25 * 66
119800 تومان
1/100کیلوگرم
20 * 66
فوم سقفی دانسیته 12
321200 تومان
2/500کیلوگرم
25 * 50
249600 تومان
2 کیلوگرم
20 * 50
214500 تومان
1/700کیلوگرم
25 * 66
167700 تومان
1/500کیلوگرم
20 * 66

لیست قیمت بروز ورق یونولیت فوم

لیست قیمت بروز بلوک یونولیت فوم
بلوک یونولیت فوم ابعاد 1*2 متر
1.250.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 6
1.390.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 6/5
1.470.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 7
1.580.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 7/5
1.820.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 9
2.340.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز/ دانسیته 10
2.435.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 10
2.810.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 12
2.470.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
کند سوز / دانسیته 12
3.580.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 15
4.740.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 20
6.120.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 25
7.170.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 200
بسوز / دانسیته 30
بلوک یونولیت فوم ابعاد 1*3 متر
2.430.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 7 / 21 کیلویی
2.450.000 تومان
بلوک 100 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 8 / 24 کیلویی
3.090.000 تومان
بلوک 102 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 10 / 30 کیلویی
3.790.000 تومان
بلوک 103 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 12 / 36 کیلویی
168.500
بلوک 104 * 100 * 300
کند سوز / دانسیته 8 به بالا

فوم سقفی

جدول محاسبه تعداد فوم و هزینه کلی

تماس با متصدی کارخانه

آقای ملکی 09126874725 (کلیک کنید!)

واتساپ تلگراماینستاگرام

دیوار های اجرا شده با تریدی پانل

معرفی تریدی پانل و مشخصات فنی آن

تریدی پانل که به عنوان سقف و دیوار به کار می رود ، جز یکی از جدیدترین مصالح ساختمانی محسوب می شود.

سبک و عایق بودن در عین مقاومت بالای این مصالح بارزترین ویژگی های این نوع دیوار هاست که در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است.

افرادی که در حیطه ساختمان سازی فعالیت دارند با این مصالح ساختمانی آشنایی دارند ، اما برای کسانی که به تازگی وارد این حیطه شده اند و یا در بدو ورود در آن هستند واژه ای گنگ و نامفهوم است،

پردیس سازه به دلیل درخواست های شما مبنی بر معرفی دیوارهای تریدی پانل ، در متن زیر به طور جامع و کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

با مطالعه و دقت به مطالب قرار گرفته شده در این سایت ، شما خود به تنهایی می توانید پنل مورد نظر خود را تهیه و خریداری کنید.

قبل از تعریفِ تریدی پانل ، لازم است جهت درک بهتر با واژه‌ها و اصطلاحات زیر آشنا شوید
یونولیت

یونولیت :

از دیگر نام های یونولیت (eps)  می توان از پلی استر فشرده ، آکاسیف ، پلی استایرن ، پلاستوفوم و فیبر سفید نام برد.

این مصالح ماده ای سفید رنگ ، بسیار سبک و پلی مری می باشد که طی فرایند های پتروشیمی تهیه شده است.

از ویژگی های این محصول می توان به سبک بودن و وزن پایین و عایق بودن آن در برابر حرارت اشاره کرد.

از یونولیت به منظور تولید و تهیه ی بلوک های پلاستوفوم سقفی در جهت ایجاد عایق در برابر حرارت و اصوات استفاده می شود.

از ورق پلاستوفوم در عایق بندی ساختمان و به منظور جایگزین بلوک های سیمانی و سفالی در ساختمان سازی استفاده می شود.

از انواع یونولیت های ساختمانی : یونولیت فشرده ، یونولیت سقفی استاندارد ، یونولیت دیواری می توان نام برد.

از مزایای یونولیت ساختمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • سبب کاهش مصرف اهن و فولاد می شود ( بدلیل وزن کمی که یونولیت دارد)
 • استقامت بالای ان در برابر زلزله
 • سهولت در حمل و نقل و استفاده از ان به علت وزن کم ان
 • کاهش حجم بتن استفاده شده در ساختمان
 • عایق بندی مناسبی در برابر اصوات و حرارت دارد

مش :

به توری‌هایی که بواسطه اتصالِ جوشی( به وسیله دستگاه جوش، وصل شده باشند) میلگردهای طولی و عرضی به صورت قائم، ساخته شده‌اند مش گفته می‌شود ( این تعریف طبق استانداردهای ساختمانی ایران درج شده)،  استحکام و دوام بالا از مزیت‌های مهم توری‌های مش است که دلیل آن جوش‌های نقطه‌ای است که جهت اتصال میلگردها به هم، ایجاد می‌شوند.

مقاومت کششی :

به تحمل و مقاومتِ کششیِ یک شئ یا جسم در برابر حداکثر کشش واردِ از طرفین، مقاومت کششی می‌گویند ( مقاومت کششی متضاد مقاوت فشاری است)

چگالی یا دانسیته :

همانطور که اطلاع دارید چگالی یعنی نسبت جرم بر حجم به زبان ساده‌تر میزان فشردگی وزن یا جرم یک جسم یا عنصر را چگالی می‌گویند

 در مبحث دیوارهای تری دی پانل، دانسیته یونولیت‌ها جزء مشخصه و فاکتورهای اصلی بشمار می‌رود به طوری که برگه‌های پلی استایرنی بر اساس آن طبقه بندی می‌شوند

( طبقِ تعریف چگالی این بدان معنی است که ورقه‌های یونولیتی بر اساس میزان فشردگی‌ای که دارند طبقه بندی می‌شوند) P نمادِ میزان چگالی یا دانسیته یونلیتِ دیوارهای پیش ساخته است هر چه میزان دانسیته بیشتر باشد قیمت خرید آن نیز بیشتر است.

تریدی پانل چیست؟

تریدی پنل نوعی دیوار پیش ساخته سه بعدی است که اخیراً جایگزین مصالح‌های سنتی و قدیمی همچون دیوارهای آجری، سفالی، بلوکی و دیگر موارد مشابه شده است

 این دیوارها متشکل از یک لایه یونولیت یا پلی استایرن نسوز بعنوان هسته و دو لایه مش( به شبکه‌های فولادی پیش جوش( توری‌های فلزی)، مش گفته می‌شود که در طرفین هسته قرار می‌گیرند) هستند که همانندِ خرپا بواسطه مفتول‌هایی از جنس فلز به همدیگر متصل شده‌اند.

پس از جایگذاری تریدی پنل بایستی بر روی هر طرفِ آن بتن پاشیده شود این مصالح در سه نوعِ باربر، غیر باربر ( دیوارهای جداکننده داخلی و خارجی) و سقفی تولید ( در مقاله‌های پیشین سایت پردیس سازه هر کدام از این دیوارها را شرح داده‌ایم) و عرضه می‌شوند در ادامه به چند ویژگی و مزیت مهمِ دیوارهای سه بعدی اشاره می‌شود :

 • ضد زلزله ( پیوستگی و یکپارچگیِ اتصالات تریدی پانل باعث دوام در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله است)
 • پایین آوردن وزن کلیِ سازه به دلیل سبک بودن
 • عایق در برابر صدا و حرارت ( به دلیل وجود یونولیت)
 • اقتصادی و به‌صرفه به دلیل عدم دور ریز و پرت مصالح
 • نصب و اجرای سریع
 • نصب آسان تأسیسات بدون نیاز به کنده‌کاری و اتلاف وقت
 • قابلیت اجرا برای ساخت دوطبقه بدون اسکلت

کارخانه تولیدی فوم سقفی

قیمت روز تریدی پانل

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده تریدی پانل

برش گیر

جزء اتصالات منظمِ خرپایی است که باعث اتصال شبکه‌های جوش به هم‌دیگر در بالا و زیر یونولیت می‌شود جنس برش گیر از آهن است.

مفتول سرد کشیده شده

مفتول سرد کشیده شده در طی عملیات و فرایندهایی با نامِ کشش تنش زدایی و کشش مجدد، ایجاد می‌شود پس از انجام این عملیات، ضخامت و قطر مفتول نسبت به مفتول مبنا، کاهش می‌یابد.

شبکه جوش شده

مفتول‌های آهنی سرد کشیده شده به صورت عمود بر هم بواسطه جوش مقاومتی به هم‌دیگر متصل می‌شوند حاصل این اتصال‌ها شبکه‌هایی است که مش نامیده می‌شوند

چشمه شبکه مش

با روی هم قرار دادن میلگردها و جوش زدن آن‌ها به هم‌دیگر شکل‌های مربع مانندی ایجاد می‌شوند این شبکه‌های مربعی را چشمه شبکه مش می‌نامند.

با کنار هم قرار گرفتن این چشمه‌ها و اتصال آن‌ها به هم با استفاده از جوش ، توری‌های فلزی یا مش ، ایجاد می‌شوند که در ساختار تریدی پانل ، هسته یونولیتی را احاطه می‌کنند.

مشخصات تخصصی و فنی دیوارهای پیش ساخته تریدی پانل

 • آهن یا فولادی که برای جوش زدن توری مش استفاده می‌شود از نوع بدون آج، ساده و سرد کشیده شده است.
 • استاندارد قطر و ضخامت مفتول‌های فلزی شبکه جوش شده( پیش‌تر در قسمت تعریف تری دی پانل اشاره شد که مفتول عامل اتصال هسته یونولیتی و لایه‌های مش به صورت خرپایی به هم‌دیگر است) حداقل 2/5( دو و نیم) و حداکثر 6 میلی‌متر است.
 • استاندارد ابعاد شبکه‌های چشمی که حاصل جوش خوردن مفتول‌ها در کنار هم هستند 5*5 و 8*8 سانتی‌متر است( این اندازه با توجه به نوع کاربری تری دی پنل توسط مهندس یا طراح مشخص می‌شود)
 • ضخامت و قطر مجاز و استاندارد برای استفاده از مفتول در دیوارهای تری دی پانل غیر باربر 2 میلی‌متر است.
 • استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های باربر 4000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل استاندارد مقاومت کششیِ پنل‌های غیر باربر 3000 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های غیرباربر 10 کیلوگرم بر مترمربع است.
 • حداقل دانسیته لازم برای هسته پنل‌های باربر 15 کیلوگرم بر مترمربع است.

سوالات متداول :

بهترین نوع یونولیت ، فوم چیست و وزن استاندارد فوم‌ چگونه محاسبه می شود ؟

بر اساس دانسیته و چگالی آن‌ها مشخص می‌شود که معمولاً عددی ما بینِ 7 الی 8 است.

مقدار جا گیری هر ماشین با تریدی پانل با عرض 10 سانت چقدر است؟

1- هر نیسان 100 متر مربع ورق تریدی پانل
2- هر خاور 240 متر مربع ورق تریدی پانل
3- هر تریلی اتاق دار 600 متر مربع ورق تریدی پانل

جمع بندی

گروه مهندسی پردیس سازه جهت اطلاعِ شما عزیزان لیست قیمت انواع تری دی پانل را در جداول زیر درج کرده است .

 برای خریدی به‌صرفه و بدون واسطه می‌توانید پانل مورد نظر خود را سفارش و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید.

برای ارسال نمونه تماس بگیرید!

فروش و ارسال به تمام نقاط ایران

خرید تری دی پنل از پردیس سازه به چه صورت انجام می شود؟

پس از دریافت سفارش حجم درخواستی برای مشتری فاکتور ارسال می شود
در فاکتور میزان پرداختی اولیه و روز تحویل مشخص میگردد.
در صورت خرید و تسویه حساب در روز دوشنبه هر هفته تخفیف در نظر گرفته می شود.

اصفهان البرز ايلام آذربايجان شرقي آذربايجان غربي بوشهر تهران چهارمحال وبختياري

خراسان جنوبي خراسان رضوي خراسان شمال خوزستان زنجان سمنان سيستان وبلوچستان فارس قزوين قم كردستان كرمان كرمانشاه كهگيلويه وبويراحمد گلستان گيلان لرستان مازندران مركزي هرمزگان همدان يزد

پردیس سازه قیمت ها و تغییرات را با دید باز رصد می کند و تغییرات را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع همکاران و کاربران گرامی می رساند.

درخواست تری دی پانل
درخواست تری دی پنل را به راحتی ارسال کنید.بعد از برسی توسط قسمت فروش برای شما پیش فاکتور ارسال خواهد شد.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

معرفی تری دی پانل سقفی وآموزش نصب

آموزش نصب تری دی پانل

تماس با متصدی کارخانه

آقای ملکی 09126874725 (کلیک کنید!)

واتساپ تلگراماینستاگرام

لطفا به این برگه امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۰۲ رای

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح