گچ بری و جزییات آن

گچ بری چیست؟ هنر گچ بری یکی از هنر های وابسته به معماری است که در هر زمان و تاریخ شکل و شیوه مخصوص به خود را داشته است. همان طور که از اسم این هنر پیدا است ، مصالح اصلی به کار رفته گچ می باشد . امروزه از گچ بری در هنر معماری […]

گچ بری و جزییات آن Read More »