محافظ بالکن و تراس برای پرندگان

با گسترش چشم‌انداز شهری، زیستگاه‌های طبیعی پرندگان در حال کاهش است. این امر منجر به افزایش تعداد پرندگانی شده است که به دنبال پناهگاهی در شهرها و روستاها و ازجمله در بالکن‌ها و تراس‌های ما هستند. اگرچه داشتن این موجودات زیبا در نزدیکی خود بسیار لذت‌بخش باشد، اما مهم است که ایمنی و رفاه اعضای […]

محافظ بالکن و تراس برای پرندگان Read More »