کرسی چینی

کرسی چینی چیست؟ کرسی چینی اجرای عملیلات ساختمانی است که باعث بوجود آمدن دیواری مابینِ پی و دیوار اصلی بنا می‌شود ، که معمولاً با چیدن چند ردیف آجر بر روی پی می‌توان کرسی را اجرا کرد. ممکن است با این تعریف کرسی چینی برای شما یک کار ساده تلقی شود اما چنین نیست و […]

کرسی چینی Read More »