راهنمای شاسی کشی / آهن کشی و زیر سازی

شاسی کشی چیست ؟ شاسی کشی و یا آهن کشی فرآیند زیر سازی در ساخت انواع سازه ها جهت جلوگیری از تخریب آنان در هنگام وقوع زلزله است. امروزه شاسی کشی را می توان در احداث اغلب سازه های ساختمانی همچون شاسی کشی در نما و آسانسور ، و یا آلمان های شهری همچون ساخت […]

راهنمای شاسی کشی / آهن کشی و زیر سازی Read More »