شناژ بندی فونداسیون و اسکلت بتنی

شناژ بندی شناژ بندی یکی از قسمت های مهم و اصلی پی و فونداسیون می باشد. پی و فونداسیون به کمک شناژ به یک دیگر متصل می شوند که اصطلاحا به آن شناژ بندی می گویند . شناژ بندی انواع مختلفی دارد که ما در این مطلب آن ها را برای شما شرح خواهیم داد. […]

شناژ بندی فونداسیون و اسکلت بتنی Read More »