آموزش جوش کاری و آهنگری

جوش کاری حرفه ای جوشکاری حرفه ای تخصصی که در صنعت کاربرد فراوانی دارد، به طور کلی  برای پیوند قسمت های فلزی و اتصال دو فلز ازجوشکاری استفاده می شود ، این فرایند همراه با گرما وحرارت است . بنابراین دراین مورد ابتدا باید اطلاعات لازم را داشته باشید، گروه مهندسین پردیس سازه این اطلاعات را در […]

آموزش جوش کاری و آهنگری Read More »