جدول حداقل دستمزد و حقوق و مزایای کارگر در سال 1398

دستمزد کارگر و بنا و … را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید : دستمزد کارگر و بنا و … دستمزد کارگر در شهرستان ها و سایر شهرها را می توانید با مقایسه دستمزد کارگر سرمیدان آن شهر نسبت به کارگر سرمیدان تهران بدست آورید. مثلا در حال حاضر اجرت روزمزد کارگر ۹۰ هزار […]

جدول حداقل دستمزد و حقوق و مزایای کارگر در سال 1398 Read More »