انواع سنگ فرش

سنگ فرش و خیابان های سنگ شده ، بخشی از منظره زیبا و دل نشین شهر است . سنگ فرش مصارف مختلفی دارد که در پیاده رو، خیابان و باغ راه استفاده می شود. برای بیشتر کردن جذابیت محیط بیرونی و فضا هایی که افراد در خیابان برای عبور و مرور استفاده می کنند ، […]

انواع سنگ فرش Read More »