قرارداد مشارکت در ساخت

چگونگی صورت وضعیت موقت و قطعی

صورت وضعیت چیست؟

صورت وضعیت به معنای صورت کارکرد دوره ای یک پیمانکار است ،که کارکرد خود را قالب جداول مخصوص تسلیم دستگاه مشاور می کند.

کار نوشتن صورت وضعیت از لحظه ای که پیمانکار شروع به انجام پروژه میکند آغاز می شود .

 هزینه تمام کارهای انجام شده توسط پیمانکار در قالب ارايه صورت وضیعت های موقت از کارفرما گرفته می شود .

بخش اصلی صورت وضعیت های موقتی است  که پیمانکار به کارفرما ارایه می کند.

هزینه کارهای انجام شده تا آن تاریخ ،طبق فهرست بهای منظم به پیمان نامه بین کارفرما و پیمانکار توافق می شود.

رسیدگی به صورت وضعیت موقت

پیمانکار در آخر هرماه وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس ها است اندازه گیری می کند و مقدار مصالح و تجهیزات پای کاررا تعیین می کند.

سپس بر اساس فهرست بهای منظم به پیمان مبلغ صورت وضعیت موقت را محاسبه کرده وآن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می کند.

نظارت و کنترل بر اجرای صحیح پروژه طبق نقشه ها و دستور کارها و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکار توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی انجام می گیرد .

 این دستگاه نظارت از طرف کارفرما یا مشاور انتخاب می شود.

کارفرما مشاور پروژه را انتخاب میکند و مشاور از بین مهندسین خود افرادی را  به عنوان ناظر مقیم و ناظرعالی تعیین می کند.

یکی از وظایف این قسمت رسیدگی به صورت وضعیت ها است.

کسورات قانونی صورت وضعیت:

1.جمع وجوهی که بابت صورت وضیعت های موقت ماهانه قبلی پرداخت شده است.

2. ۱۰درصد بابت کسورات تضمین حسن انجام کار

3.اقساط پیش پرداخت

4.علی الحساب بیمه ،مالیات و عوارض شهرداری و …

5.اقساط بهاد مصالح و لوازم تجهیزات تحویلی، از طرف کارفرما به پیمانکار

6.هرگونه  جرايم احتمالی ،طبق شرایط عمومی پیمان  

7.کور متفرقه دیگر که بر اساس شرایط عمومی پیمان بر عهده پیمانکار است .  

صورت وضعیت  تایید شده به چه معناست ؟

تایید  همان صورت وضعیتی  که  رسیدگی  آن توسط مشاور و کارفرما به اتمام رسیده و مبلغ آن نهایی شده است .

به طور خلاصه  صورت وضعیتی تایید شده است.

پس از طی مراحل تصویب ، اگر چه صورت وضعیت موقت تایید شده است مقادیر درج شده در آن و پرداخت هایی که بابت آن ها شده جنبه موقت و علی الحساب دارد.

 هرنوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیت های بدی یا در وضعیت قطعی اصلاح و رفع می شود .

با پرداخت صورت وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت آمده است

 متلعق به کارفرما می باشد و منظور اجرای بقیه کارهای موضوع  پیمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحویل موقت در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

  مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت موقت :

صورت وضعیت  پیمانکار به اسناد و مدارک پیمان مطابقت داده می شود  و محاسبات  صورت جلسه ها و دستور کارها توسط مهندس مشاور بررسی می شود .

اگر صورت وضعیت نیاز به اصطلاح داشت با مشخص کردن ،آن را اصلاح می کند و در مدت حداکثر  10 روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت نیاز به اصلاح داشت با مشخص کردن ،آن را اصلاح می کند ،در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت  از سوی مهندس ناظر،آن را برای کارفرما ، ارسال کرده   و به پیمانکار اطلاع می دهد.

 کارفرما صورت وضعیت بررسی شده مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضیعت های موقت قبلی پرداخت شده و سایر کسورات قانونی طبق پیمان باقی مانده و مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر  ظرف مدت 10روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ،باصدور چک به نام پیمانکار پرداخت می کند.

این روزها به دلیل کسری بودجه های عمرانی معمولا مبلغ صورت وضعیت طبق گفته پرداخت نمی شود.

پیمانکار می تواند به ازای این تاخیر در پرداخت مدت پیمان را به دلیل مشکلات اعتباری و تخصصی تمدید کند.

 مصالح پای کار در صورت وضعیت موقت 

کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار ۷۰ درصد از هزینه های صورت گرفته به عنوان مصالح پای کار را به پیمانکار پرداخت می کند ،در واقع این هزینه ای است که پیمانکار پرداخت کرده اما به دلیل اینکه هنوز در پروژه مصرف نشده است نمی تواند هزینه آن را به عنوان فعالیت انجام شده در صورت وضعیت های موقت بگیرد.

دقت کنید که مصالح خریداری شده زمانی پای کار محسوب میشوند که وارد کارگاه شده باشند.

به طور مثال پیمانکاری ۲۰تن شن،۲۰تن ماسه، و ۱۰ تن سیمان خریداری کرده است.

بخشی از این مصالح خریداری شده را صرف درست کردن بتن می کند و ۱۰ متر مکعب بتن ریزی داشته است ،میزان ۱۰تن شن ،۱۰تن ماسه،و ۶تن سیمان باقی مانده است .

نکات مهم نوشتن و ارایه صورت وضعیت

۱ ـ مجزا باشد و سعی شود در هر پروژه از یک رنگ رویه و شیرازه و مطلق شود.

۲ – نام پروژه ، شماره صورت وضعیت ، نام کارفرما، مشاور و پیمانکار، تاریخ و زمان کارکرد صورت وضعیت ذکرشده .

۳ -رویه هرقسمت مجزا باشد (مانند متره، خلاصه متره، ریزمالی، خلاصه مالی و از کاغذهای رنگی به عنوان جداکننده استفاده شود .

  ۴ -خوانا یا کامپیوتری باشد .

۵ – در حد امکان از کلمات و حروف فارسی استفاده گردد.

۶- در هر صفحه ،تاریخ ،نام پیمانکار ، کارفرما و مشاور ،نام پروژه ، شماره صورت وضعیت و نام آن بخش ذکر شود.

۷- محل امضا پیمانکار ،ناظر و مشاور و کارفرما موجود باشد .

۸- از جداول استاندارد استفاده گردد

۹- صورت مجالس و دستور کارها در انتهای صورت وضعیت به ترتیب و مجلد آورده شود.

قرار داد هایی که به صورت فهرست بهایی تنظیم  می شوند در کل نوعی از قرار داد های بهای واحد هستند ، به عبارت دیگر تنظیم صورت وضعیت تمامی قرار داد های بهای واحد کم و بیش بیشتر

به صورت وضعیت فهرست بهایی تنظیم می شود.

 برای تهیه این نوع صورت وضعیت ها در ابتدا باید  ریز مقادیر عملیات انجام شده اندازه گیری شود .

این  ریز مقادیر ریز متره نیز گفته  می شود.

در تنظیم  ریز متره چندین نکته باید رعایت شود .

ریز متره همواره باید قابل کنترل  باشند .

در ریزمتره عدد و مقدار نباید بدون مرجع نوشته شود .

نکته : آماده کردن صورت وضعیت  قطعی زمان بر و بسیار حساس است .

 زیرا هر گونه اشتباه محاسباتی در آن غیر قابل برگشت است. بنابراین مترور باید در تهیه آن کمال دقت خود را به کار بگیرد.

 اگر پیمانکار در این در این مدت اقدامی برای تهیه  صورت وضعیت قطعی نکند  با تایید کارفرما و هزینه پیمانکار صورت وضعیت  برای کارفرما ارسال می شود اگر پیمانکار  از امضا کردن امتناع کند مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار آن را برای کارفرما ارسال می کند

[cresta-help-chat text=”به راهنمایی نیاز دارید؟اینجا کلیک کنید!” icon=”yes” position=”top” use=”number” number=””]

لطفا به این برگه امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح