تخریب دیوار بتنی و آجری

هزینه و دستمزد تخریب دیوار آجری و بتنی و بتن کف

تخریب دیوار

تخریب هر نوع دیوار به پارامترهای زیر بستگی دارد

  • متراژ کار : هرچه متراژ کار بیشتر باشد هزینه تخریب هر متر مربع کاهش خواهد یافت.
  • جنس دیوار : اینکه دیوار بتنی باشد یا آجری هزینه تخریب آن متفاوت است.
  • مقدار و نوع مصالح بکار رفته : در دیوار بتنی اینکه درصد یا مقدار سیمان بکار رفته چقدر است هزینه تخریب متغیر خواهد بود. در دیوار آجری هزینه تخریب به نوع مصالح یعنی نوع آجر و نیز پوسیدگی دیوار بستگی دارد.
  • شرایط کارگاه : شرایط کارگاه یعنی مکان کارگاه، سختی کار، مدت زمان اجرا و … که روی هزینه تخریب هر متر مربع دیوار تاثیر گذار خواهد بود.

هزینه تخریب دیوارهای بتنی و آجری

هزینه تخریب دیوارهای بتنی :

هزینه دقیق تخریب دیوارهای بتونی بستگی به دیوار مورد نظر دارد اما رنج قیمت تخریب هر متر مربع دیوار بتنی بین ۱۰۰ هزار تومان تا نهایت ۱۵۰ هزار تومان است. دلیل این تلورانس و تفاوت قیمت به دلیل متراژ کار، جنس بتون (مقدار مصرفی سیمان در بتن که در هر متر مکعب استفاده شده است) و شرایط کارگاه می باشد.

هزینه تخریب بتن کف :

با توجه به ضخامت بتن کف، دستمزد تخریب بتن کف از ۱۳۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزارتومان متغیر است. مثلا اگر ضخامت ۲۰ سانت باشد، دستمزد تخریب هر متر مربع ۱۵۰ هزارتومان است.

هزینه تخریب دیوارهای آجری :

هزینه دقیق تخریب دیوار آجری به متراژ کار و نوع مصالح بکار رفته در دیوار بستگی دارد. بطور کلی هزینه تخریب دیوار آجری بین 35 هزار تومان الی 60 هزار تومان است.

دقت شود در قیمت های فوق هزینه جابجایی نخاله در نظر گرفته نشده است. هزینه جابجایی نخاله به تعداد طبقات و طول مسیر اولیه جابجایی و هزینه جابجایی به مکان نهایی بستگی دارد. هر نیسان جابجایی بار نخاله حدود 180 هزار تومان و هر خاور جابجایی بار نخاله حدود 280 هزار تومان می باشد.

هزینه کنده کاری و تخریب کاشی و سرامیک :

برابر هزینه نصب آن بوده و بین ۱۸ تا ۳۸ هزار تومان متغیر خواهد بود. هزینه کاشی کاری و سرامیک کاری را در لینک زیر مشاهده کنید.

هزینه و دستمزد کاشی کاری و سرامیک کاری

سایر اطلاعات ساختمانی

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح