دستمزد و هزینه کروم بندی

کروم بندی معمولا جزئی از یک کار است و توصیه می شود توسط یک شخص که کار وابسته بعدی را انجام میدهد اجرا شود.

کروم بندی در واقع آماده سازی و تنظیمات لازم برای اجرای گچ کاری هموار، نمای هموار، بام شیب بندی شده دقیق و تنظیمات قاب پنجره ها انجام می شود.

  • دستمزد کروم بندی دیوار (گچ یا آستر)
  • دستمزد کروم بندی دور پنجره ها و درب ها
  • دستمزد کروم بندی پشت بام

[wpdatatable id=10]

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح