خدمات نظام مهندسی گیلان

فرم درخواست هزینه طراحی و نقشه در استان گیلان

اخذ جواز ساخت در استان گیلان
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2
لطفا وضعیت ملک مشخص کنید.
لطفا موقعیت ملک مشخص کنید.
آدرس دقیق ملک

.

استعلام محاسبه هزینه جواز ساخت در گیلان
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2
آدرس ملک

.

استعلام هزینه طراحی و نقشه گیلان
فرم استعلام و ارسال دستور نقشه یا کروکی
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 6
دستور نقشه دارید؟

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح