اجرت و دستمزد برق کشی / خدمات برق کشی ساختمان اردیبهشت سال 1403

دستمزد برق کشی

هزینه / قیمت برق کاری و سیم کشی ساختمان و دستمزد برقکاری در برق کشی ساختمان اماکن ، مسکونی و ویلایی

برآورد آنلاین هزینه سیم کشی و برق کشی ساختمان

اجرت برق کشی ساختمان
برق کشی
83000 تومان
برق کشی ساختمان مسکونی
هر متر مربع
85000 الی 135000 تومان
برق کشی ساختمان اداری
هر متر مربع
برابر دستمزد یک واحد
سیم کشی راه پله تا 4 طبقه
----
برابر نصف واحد
پارکینگ تا 100 متر زیر بنا
----
کابل کشی و سیم کشی
15500 تومان
کابل کشی کابل آنتن تلویزیون،کابلهای زوجی تا ۶ زوج داخل لوله یا کانال پلاستیکی، 4 واحد به بالا
هر متر طول
15500 تومان
کابل کشی کابل ۲*۱/۵ الی ۴*۴ بصورت زیرزمین یا داخل لوله یا نصب روی سینی کابل
هر متر طول
17500 تومان
کابل کشی کابل ۳*۱/۵ الی ۴*۴ روکار با نصب بست کابل در ارتفاع حداکثر ۳ متر از 50 متر به بالا
هر متر طول
16500 تومان
کابل کشی کابل ۳*۶ الی ۴*۱۶ بصورت زیرزمین یا داخل لوله یا نصب روی سینی کابل
هر متر طول
18000 تومان
کابل کشی کابل ۳*۶ الی ۴*۱۶ روکار با نصب بست کابل در ارتفاع ۳ متر 50منر به بالا
هر متر طول
25000تومان
کابل کشی کابل ۳*۲۵+۱۶ الی ۳*۵۰ داخل کانال زمینی 50متر به بالا
هر متر طول
38500 تومان
کابل کشی کابل ۳۰ زوج الی ۵۰ زوج داخل لوله یا کانال پلاستیکی 100متر به بالا
هر متر طول
26000تومان
کابل کشی کابل ۸ زوج الی ۲۰ زوج داخل لوله یا کانال پلاستیکی 200متر به بالا
هر متر طول
13500 تومان
اجرای کابل تکفاز روکار و توکار تا سایز 5/1 در 3 الی 4 در 3 ، 100 متر به بالا
هر متر طول
15800 تومان
اجرای کابل تکفاز روکار و توکار سایز 6 در 3 الی 10 در 3 ،100 متر به بالا
هر متر طول
14500 تومان
اجرای کابل سه فاز روکار و توکار تا سایز 5/1 در 4 الی 6 در 4 ،100 متر به بالا
هر متر طول
26500 تومان
اجرای کابل سه فاز روکار و توکار تا سایز 10در 4 الی 25 در 3 ، 100 متر به بالا
هر متر طول
28300 تومان
اجرای کابل سه فاز روکار و توکار تا سایز 35 در 3 الی 185در 3، 100 متر به بالا
هر متر طول
47000 تومان
اجرای کابل سه فاز روکار و توکار تا سایز 120 در 3 الی 185 در 36 ، 50 متر به بالا
هر متر طول
68000 تومان
اجرای کابل سه فاز روکار و توکار سایز 240 در 3 الی 300 در 3، 50 متر به بالا
هر متر طول
26500 تومان
اجرای کابل سایز 20 در 1، 50 متر به بالا
هر متر طول
58200 تومان
اجرای کابل سایز 1*150 الی 1*240
هر متر طول، تک رشته ، 50 متر به بالا
81500 تومان
اجرای کابل سایز 1* 300
هر متر طول، تک رشته ، 50 متر به بالا
14800 تومان
اجرای کابل کشی کواکسیال رو کار و تو کار ، 100 متر به بالا
هرمترطول
13700 تومان
اجرای کابل کشی شیلد دار سایز1*2.5 اعلام حریق و صوتی، 100 متر به بالا
هرمترطول
12500 تومان
اجرای کابل کشی شبکه، شبکه کامپیوتر و کات 6 و 7 از پریز تا هاپ، از 100 متر به بالا
هرمترطول
36000 تومان
اجرای سیم کشی ارت سایز 16 تا 25 ، از چاه ارت تا تابلوی مشاعات ،30 متر به بالا
هرمترطول
18000 تومان
سیم کشی سایز 6 الی 16 میلیمتر مربع ،داخل لوله یا کانال پلاستیکی، متراژ از 100 متر به بالا
هرمترطول
12600 تومان
سیم کشی سایز 1.5 الی 4 میلیمتر مربع ،داخل لوله یا کانال پلاستیکی، متراژ از 100 متر به بالا
هرمترطول
12800 تومان
سیم کشی سایز 1*1.5 الی1*2.5 ،سیم افشان و مفتولی ،400 متر به بالا
هرمترطول
15200 تومان
سیم کشی سایز 1*4 الی1*6، 400 متر به بالا
هرمترطول
18000 تومان
سیم کشی سیم ارت سایز10 الی 16 ،40متر به بالا
هرمترطول
21400 تومان
سیم کشی سیم ارت 25 الی 80 ،40 متر به بالا
هرمترطول
37200 تومان
سیم کشی سیم ارت سایز95 الی 120 ، 40 متر به بالا
هرمترطول
36000 تومان
سیم کشی با سیم ارت سایز 150الی 240 ، 40 متر به بالا
هرمترطول
اجرت نصب برق کشی ساختمان
65000 تومان
نصب انواع چراغهای سقفی و معمولی،دیواری،حمامی،مهتابی تک لامپ مونتاژ شده، 15 عدد به بالا
هر عدد
75600 تومان
نصب انواع لوستر تا سه شاخه بدون نصب قلاب مونتاژ شده، 10 عدد به بالا
هر عدد
115000 تومان
نصب انواع لوستر از 4 شاخه به بالا در ارتفاع حداکثر 4 متر بدون نصب قلاب مونتاژ شده، 10 عدد به بالا
هر شاخه
36500 تومان
نصب انواع قلاب از ارتفاع 3 تا 4 متر ، 10 عدد به بالا
هر عدد
780000 تومان
نصب دربازکن یک طبقه با یک گوشی
هر عدد
240000 تومان
نصب هر گوشی اضافه، بدون نصب ایفون
هر عدد
980200 تومان
نصب دربازکن یک طبقه تصویری با یک گوشی
هر عدد
255000 تومان
نصب هر گوشی اضافه، بدون نصب آیفون
هر عدد
265000 تومان
نصب پایه چراغهای پارکی،چمنی،لاک پشتی تا ارتفاع 4 متر تعداد 5 عدد به بالا
هر عدد
175000 تومان
نصب چراغهای پارکی،چمنی معمولی تا ارتفاع 1.5 متر تعداد 10 عدد به بالا
هر عدد
345000 تومان
نصب انواع مهتابی با دو لامپ مونتاژ شده
هر عدد
486000 تومان
نصب چراغهای خیابانی،صنعتی و متال تا 400 وات در ارتفاع حداکثر 6 متر
هر عدد
1070000 تومان
نصب انواع پنکه های سقفی با نصب قلاب مربوطه بدون عملیات جوشکاری
هر عدد
1186000 تومان
نصب و راه اندازی سیستم برق کولر آبی
هر عدد
146000 تومان
نصب هواکش تک فاز بدون بریدن جای هواکش در ابعاد متعارف
هر عدد
185000 تومان
نصب هواکش سه فاز بدون بریدن جای هواکش در ابعاد متعارف
هر عدد
14800 تومان
نصب داکت پلاستیکی از سایز 2 سانتیمتر الی 3/5 سانتیمتر، 100متر به بالا
هر متر طول
15950 تومان
نصب داکت پلاستیکی از سایز 5/5 سانتیمتر الی 9 سانتیمتر ، 100 متر به بالا
هر متر طول
75000 تومان
نصب سینی کابل به عرض 10 سانتیمتر الی 30 سانتیمتر با نصب پایه نگهدارنده بدون عملیات جوشکاری، 25 متر به بالا
هر متر طول
86500 تومان
نصب سینی کابل با عرض 40 سانتیمتر الی 60 سانتیمتر با نصب پایه نگهدارنده بدون عملیات جوشکاری،25 متر به بالا
هر متر طول
75400 تومان
نصب دتکتور نوری و دودی جهت اعلام حریق، 10 عدد به بالا
هر عدد
1280000تومان
اجرای سیستم اتصال زمین شامل نصب صحفه یا میله گراند داخل چاه مربوطه و اضافه نمودن زغال و نمک و اتصال سیم مسی تالبه چاه
هر عدد
680000 تومان
نصب جعبه کنتور با هم بندی سر کابلهای مربوطه جهت هر کنتور تک فاز
هر عدد
710000 تومان
نصب تابلو توزیع برق جهت فیدرهای خروجی مشاعات ساختمانهای از سه طبقه به بالا
هر عدد
186000 تومان
نصب جعبه تقسیم روکار با ابعاد 10*10 الی 20*
هر عدد
690000 تومان
نصب آنتن مرکزی با یک خروجی
هر عدد
78300 تومان
نصب هر خروجی اضافه
هر عدد
154000 تومان
نصب قاب مهتابی توکار 2*40 الی 4*40 
هر عدد
486000 تومان
نصب تایمر راه پله،فتوسل و چشمی
هر عدد
670500 تومان
نصب تایمر راه پله،فتوسل و به اضافه کنتاکتور با جعبه مربوطه
هر عدد
187000 تومان
نصب انواع بلندگو با قاب مربوطه
هر عدد
180000 تومان
اجرت نصب چراغهای متال توکار و روکار بصورت کامل
هر عدد
94000تومان
نصب تابلو تقسیم بندی تلفن (هر زوج با لحیم کاری و ترمینال بندی)
هر عدد
45000 الی 80000 تومان
نصب انواع هالوژن،سیلندری و زنگ
هر عدد
1480000 تومان
نصب و راه اندازی جک دربهای برقی به همراه سیستم کنترل
هر عدد
68000 تومان
اجرای خط بندی با نصب فیوز اول هر مدار
جهت هر خط
138000 تومان
نصب قوطی کلید و پریز و جعبه تقسیم معمولی هر عدد
هر عدد
16700 تومان
نصب قوطی کلید و پریز (مدلmk و کنافی) و جعبه تقسیم فلزی
هر عدد
14300تومان
نصب کلید و پریز و سرهم بندی ، 35 عدد به بالا
هر عدد
12500 تومان
نصب سرپیچ آویز، 55 عدد به بالا
هر عدد
28000تومان
نصب کلید و پریز روکار،30 عدد به بالا صنعتی یا معمولی
هر عدد
75500 تومان
نصب انواع چراغهای سقفی و معمولی،دیواری،حمامی،مهتابی تک لامپ مونتاژ شده 15عدد به بالا
هر عدد
8500 تومان
نصب سرسیم ، سربندی سیم های 1.5 الی 6
هر عدد
765000 تومان
نصب ترموستاد فن کویل دیواری و سقفی
هر عدد
380000 تومان
سربندی و راه اندازی فن کویل دیواری و سقفی
هر عدد
38000 تومان
زوج بندی و فرم دهی و پانچ تلفن دیواری و پست توزیع
هر عدد
75000 تومان
نصب و راه اندازی چراغ فلوروسنت توکار و روکار 1*36 و 40*30
هر عدد
125000 تومان
نصب و راه اندازی چراغ صنعتی 250 و 400 وات اویز در ارتفاع 6 متر
هر عدد
845000 تومان
راه اندازی برق الکترو موتور بصورت مثلث تا سقف 30 کیلو وات
هر دستگاه
240000 تومان
نصب چراغ تزیینی نمای ساختمان ، 20 عدد به بالا
هر عدد
75000 تومان
نصب تایمر راه پله
هر عدد
1430000 تومان
اجرا و نصب روشنایی تونل آسانسور ، کابل کشی و نصب
هر عدد
18500 تومان
ریسه کشی نور مخفی داخل ساختمان ، 30 متر طول به بالا
هر عدد
48000 تومان
ریسه کشی نمای ساختمان ، 20 متر طول به بالا
هر عدد
17500 تومان
نصب گلند فلزی پلی کربنات بر روی لوله های فلکسی بل و بدنه تابلو های برق
هر عدد
285000 تومان
نصب کنتاکتور جهت فرمان فتوسل در داخل تابلوی برق
هر عدد
420000 تومان
نصب و راه اندازی ساعت فرمان
هر عدد
49000 تومان
نصب تراکینگ کفی
هر عدد
78000 تومان
نصب باکس کفی
هر عدد
لوله کشی برق
149000 تومان
لوله کشی با لوله پلیکا 1/2 جهت عملیات برقی بصورت توکار با خم کاری (سقف،بدنه،کف)
هر متر طول
12100 تومان
لوله کشی با نصب زانو
هر متر طول
18200 تومان
لوله کشی با لوله پلیکا از 1 اینچ تا 2 اینچ با زانو جهت عملیات برقی
هر متر طول
27800 تومان
شیار زنی دیوار های هبلکس ،سفال به اندازه یک لوله
هر متر طول
95000 تومان
لوله کشی با لوله فولادی نمره 11 تا 16 تا ارتفاع 3 متر بصورت روکار
هر متر طول
اجرای سربندی ،سینی و...
13800 تومان
سربندی فیوز مینیاتوری تک فاز
خط
13800 تومان
سربندی فیوز مینیاتوری تک فاز
هر خط
29500 تومان
سربندی فیوز مینیاتوری سه فاز
هر خط
120000 تومان
و ...
هر عدد
هزینه نصب تگ آسانسور و در باز کن (اکسس کنترل)
370000 الی 750000 تومان
قیمت اکسس کنترل
هر عدد اکسس کنترل لمسی 420 هزار تومان ، اکسس کنترل رویال 370 هزار تومان ،اکسس کنترل B1204 هر دستگاه 750 هزار تومان بدون نصب
250000 تومان
هزینه نصب تگ آسانسور
هر دستگاه ، نصب و تنظیمات
200000 تومان
هزینه نصب تگ در باز کن
نصب و تنظیمات
220000 تومان
هزینه نصب قفل برقی
200000 تومان
هزینه نصب قفل مقابل برقی

سفارش طراحی و اجرای برق کشی و هوشمندسازی ساختمان و ویلا

چگونگی هزینه برق کشی ساختمان

چگونگی هزینه برق کشی ساختمان موضوعی است که امروز قرار است به آن بپردازیم.

اگر مقاله‌های قبلی این سایت را دنبال کرده باشید متوجه شده‌اید که یک مقاله کامل درباره آموزش برق کشی درج کرده‌ایم و بطور کامل این مبحث را باز کرده‌ایم .

اما برای خیلی از شماها این سؤال پیش آمده بود که هزینه برق کشی ساختمان چطور محاسبه می‌شود .

این پرسش به قدری مهم بود و جای بحث داشت که ما در گروه پردیس سازه سعی کردیم تا مقاله و متنی درخور و جامع در این باره را برای شما دوستان عزیز جمع‌آوری کنیم.

همچنین در انتهای مقاله نرخ‌نامه برق کشی را درج کرده‌ایم تا در صورت نیاز بتوانید از آن استفاده کنید.

برق کش ساختمان ، برق کشی یک سازه را چطور برعهده می‌گیرد؟

برق کشی هر ساختمانی شرایط و ویژگی‌های خاصِ خود را دارد.

قبول کردن یک پروژه در ابتدا به این صورت است که صاحب کار از برق کش درخواست برق کشی ساختمان‌ را می کند برق کش نیز در اسرع وقت برای رؤیتِ کار به محلِ ساختِ پروژه و ساختمان می‌رود.

سپس از صاحب کار شرایط کار و نوع برق کشی را می‌پرسد و در صورت تمایل به انجام کار، بحثِ قرارداد پیش می‌آید در موردِ بستن قرار داد اجازه دهید یک مطلب مهم را عنوان کنیم،

بسیاری از صاحب کارها و برق کش‌ها جدیداٌ قراردادی رامابینِ خودشان نمی‌بندند آن هم به دلایلی همچون فامیل و آشنا بودن یا گفتنِ این جمله” بلاخره آخر کار همدیگر رو راضی می‌کنیم” و سخنان مشابه این چنینی، توجه نکردن به بستن قرارداد یک اشتباه محض است چرا که شکایت‌ها و نارضایتی‌های زیادی در این خصوص پیش آمده است.

قراردادِ مابینِ کارفرما و سیم کش چگونه بسته می‌شود؟

خب ببینید حتماٌ لازم نیست که طرفین برای عقدِ قرارداد به صورت کاملاٌ رسمی و محضری اقدام کنند همین که شرایط کار و چگونگی هزینه برق کشی و دیگر موارد مهم‌رو در یک برگه بنویسند و با حضور یکی دوتا شاهد اون برگه‌رو امضا کنند کافیه.

البته در نوشتن قرارداد چند موضوع مهم هستند که حتماٌ باید در قرارداد به صورت کتبی ذکر شوند :

 • تاریخ نوشتن قرار داد ( اگر که تاریخی را نیز برای تحویل کار تعیین کرده‌اید باید بنویسید )
 • نوع برق کشی .
 • خدمات و کارهایی که برق کش مؤظف به انجام آن‌ها است.
 • مزد و هزینه‌ای که کارفرما باید بابت خدمات برق کش بپردازد.
 • امضای شاهد قرارداد.

دستمزد برق کش چقدر است؟

عوامل زیادی در چگونگی هزینه برق کشی ساختمان  و دستمزد برق کش دخیل هستند که مهم‌ترینشون نوع برق کشی است به همین دلیل این مورد در هنگام بستن قرارداد باید ذکر شود، انواع برق کشی شاملِ این موارد است :

 • روزمزد
 • متر زیر بنا
 • آیتمی
 • شعله‌ای
 • کنتراتی

هر کدام از این موارد ، دستمزد جداگانه‌ای دارند :

مثلاٌ اگر کار به صورت روزمزدی باشه روزی 850000 تومان است ، متر زیربنا متری 120000 تومان ، آیتمی ( کلِ برق کشی یک سازه را به آیتم‌های کوچک‌تر تقسیم کنند) .

مثلا، اگر ایتم شیار زنی باشد هر متر 16000 تومان، شعله‌ای هر شعله 850000 تومان و اگر کار به صورت کنتراتی باشه معمولاٌ به طور میانگین اگر هر واحد را 120 متر در نظر بگیریم 12میلیون تومان هزینه برق کشی دارد.

( تمامیِ این قیمت‌ها در شهرها‌ی مختلفِ ایران مقداری متفاوت است، اعداد و قیمت‌های درج شده و گفته شده در این مصاحبه میانگین دستمزد برق کشی در ایران است) ، احساس می‌کنم برای واضح‌تر بودن این توضیحات بهتره که برای هر نوع از برق کشی یک مثال بزنم :

مثال برای برق کشی روز مزد: برق کشی به صورت روزمزد بیشتر به این صورت است کار به صورت پروژه‌ای نیست مثلاٌ از شما می‌خواهند که سنسورهای چشمی‌ِ یک آپارتمان را که از کار افتاده‌اند یا ضعیف شده‌اند را تعویض کنید.

و گوشی‌های آیفون تصویری هر واحد رو چِک کنید و درصورت لزوم کلید‌ها و پریزها رو عوض کنید، ببینید این نوع کار معلوم نیست که دقیقاٌ چقدر زمان می‌برد یا چه مقدار خرابی دارد.

پس بهترین گزینه این است که کار رو به صورت روزمزدی بگیرد( یعنی روزانه یک مقدار مشخص دستمزد دریافت کنید) تقریباٌ امسال(1402 ) هزینه روزمزدی روزانه 850000 تومان است.

مثال برای برق کشی متر زیر بنا :

همانطور که چند لحضه پیش گفتم کار به صورت متر زیربنا  حدوداٌ 120000 تومان برای هر متر مربع است ( البته این مقدار مزد اگر برای هتل یا اداره‌جات بزرگ باشد به دلیل پیچیدگی ممکن است دو برابر نیز بشود) یعنی یک واحد 120 متری را اگر به صورت زیربنا بگیرید تقریباٌ 12000000 هزارتومان دستمزد دارد.

مثال برای برق کشی آیتمی :

خب این نوع برق کشی هم مانندِ انواع دیگر بر چگونگی هزینه برق کشی ساختمان تاثیر می‌گذارد اجرای کار به صورت آیتمی همانطور که چند دقیقه قبل اشاره کردم به این صورت است که برق کشیِ یک سازه را به آیتم و بخش‌های کوچک‌تری دسته‌بندی می‌کنند مثلاٌ کارفرما و برق کش توافق می‌کنند که برای آیتم لوله گذاریِ کلِ سازه یک مقدار مشخص پول ، برای نصبیات ( نصب کلید و پریز و موارد دیگر) مقدار معینی پول و به همین ترتیب دیگر بخش و ایتم‌ها را نیز مشخص می‌کنند.

مثال برای برق کشی شعله‌ای :

هر گونه پریز ، کلیدهای روشنایی  ودیگر وسایل برقی که در بخش‌های مختلف ساختمان توسط برق کش جایگذاری و نصب شده باشند را یک شعله می‌گویند و گفتیم هر شعله تقریباٌ به طور میانگین 85000 تومان مزد دارد خب اگر بر فرض برق کش در یک سازه ( متراژ در کار به صورت شعله‌ای مهم نیست ) در انتهای کار 100 شعله را جایگذاری کرده باشد باید 7500000 تومان دستمزد دریافت کند.

البته مواردِ دیگر هم هستند که بر چگونگی هزینه برق کشی ساختمان تأثیر می‌گذارند مثلا مانندِ نصب لوسترها ، ریسه نما ، ریسه سقف ( ریسه داخلی بنا )، هالوژن و چند موردِ این چنینی دیگر در تعیننرخ و دستمزد برق کش دخیل هستند.

 • اجرای پروژه های برق کشی اماکن خاص و عمومی
 • اجرای پروژه ها برق کشی ویلا و ساختمان های مسکونی
 • برآورد قیمت برق کشی
 • ارائه لیست دستمزد برق کشی بر اساس آخرین پویش میدانی
 • نظارت بر پیمانکار برق جهت کنترل هزینه و انجام صحیح
 • راهنمایی و مشاوره در خصوص سیم کشی و انتخاب کابل مناسب
 • نصب آیفون های ساده و تصویری
 • نصب مهتابی و نورپردازی مخفی و کناف
 • نصب تجهیزات و داک و کابل
 • نصب دوربین های حفاظتی
 • نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء
 • نورپردازی نما و دکور و باغات ویلا و اماکن اداری تجاری
 • نصب سیستم های ایمنی

دانلود فایل کامل دستمزد برق کشی ساختمان

مراحل اصلی برق کشی ساختمان

یکی از مهم ترین روش ها در تامین امنیت سک ساختمان ، این است که کاملا با استاندارد های مشخص شده ، هم خوانی داشته باشد .

یکی از استاندارد های که در خصوص برق کشی باید رعایت شود ، اقدامات لازم و مرتبط با شیار زنی دیوار ها و تعیین محلی مناسب برای عبور سیم های برق از دیوار ، کف و سقف است.

دیگر تجهییزات مورد نیاز جهت برق کشی ساختمان قوطی کلید ها ، جعبه تقسیم ، پریز و … است. این تجهیزات باید در محل مخصوص خود قرار گیرند.

که این کار باید توسط یک برق کار حرفه ای انجام شود. زیرا به غیر از خطر برق گرفتی ، ممکن است خسارات جبران ناپذیری به ساختمان وارد شود .

گروه مهندسی پردیس سازه با داشتن برق کارانی حرفه ای و کار بلد می توانند کمک خوبی به برق کشی ساختمان به شما بدهند.

نصب کلید پریز ها و قرار دادن تجهیزات روشنایی به طور معمول به عنوان آخرین مرحله در برق کشی در نظر گرفته می شود .

اجرای برق کشی در ساختمان به چه صورت انجام می شود؟

برای برق کشی ساختمان یا همان تاسیسات برق ساختمان ، همه با نقشه مورد اجرا قرار می گیرند.

در کلیه نقشه هایی که مربوط به برق کشی ساختمان است ،

با استفاده از علائم و نشانه هایی مخصوص جای گذای کلیه موارد مانند سیستم روشنایی ، صوتی ، کلید و پریز برق ، سیم کشی تلفن ، آنتن ، آیفون ، سیستم های هوشمند و … مشخص می شوند .

در این مرحله باید دقت کنید تا به صورت موازی با عملیات بنایی پیش رود تا شیار زنی مورد نیاز جهت برق کشی ساختمان ایجاد گردد.

توجه داشته باشید به کار گیری برق کار بدون مجوز در نگاه اول ممکن است کم ترین هزینه را برای شما به همراه داشته باشد .

اما نا گفته نماند علاوه خطراتی که برق کشی برای خود برق کار در بر دارد ، ممکن است در طولانی مدت ضربه اقتصادی سنگینی به شما وارد نماید.

برای همین ما به شما گروه مهندسی پردیس سازه را معرفی می نماییم تا با خیالی آسوده برق کشی ساختمان خود را به برق کاران ماهر و زبر دست این گروه بسپارید .

لوله گذاری برق روی دیوار ساختمان چیست و علت آن چه می باشد؟

همان طور که پیش تر گفته شد ، برق کشی باید با رعایت اصول و استاندارد ها انجام شود .پس یکی از نکاتی که در برق کشی باید حتما رعایت شود ، لوله گذاری است .

باید توجه داشته باشید که لوله گذاری برق باعث جلو گیری از آسیب رسیدن به کابل ها و سیم ها می شود .ضمن این که در صورتی که نیاز به تعویض سیم ها بود ، می تواند به راحتی این کار را انجام داد.

لوله گذاری نیز باید توسط برق کاری ماهر انجام شود. شما می توانید با مراجعه به سایت پردیس سازه در خواست خود را ثبت نمایید و متخصصین این گروه راهنمایی بگیرد.

ثبت در خواست خود در سایت پردیس سازه

گروه مهندسی پردیس سازه برای صرفه جویی در وقت و هزینه های رفت و آمد شما ، در سایت خود ، قسمتی را به عنوان ثبت در خواست اختصاص داده است.

که این امکان را به شما می دهد  تا در خواست خود را به صورت آنلاین به همراه شماره تماس ثبت نمایید.

پردیس سازه علاوه بر خدمات برق کشی، نیز دیگر خدماتی جهت ارائه و رفع نیاز های ساختمانی شما دارد. در ادامه تعدادی از آن ها نام خواهیم برد.

شما با مراجعه به سایت علاوه بر ثبت در خواست می توانید از پروژه های اجرا شده توسط این گروه در زمینه های ، طراحی دکوراسیون ، طراحی پلان معماری فاز یک و فاز دو ، طراحی دیوار ، نقاشی ، کاغذ دیواری ، فونداسیون ، اسکلت ساختمان ، لوله کشی ، تاسیسات ، درب و پنجره ، کابل کشی ، طراحی فضا های خارجی ، کاشی و سرامیک ، گچ کاری ، رابیتس بندی ، جوشکاری ، سنگ کاری ، نقشه سازه ، طراحی نما، خدمات ساختمانی و … مشاهده نمایید و در صورت نیاز به آن ها در خواست خود را ثبت نمایید.

هم چنین از مزایای انتخاب گروه مهندسی پردیس سازه می توان به این اشاره نمود که مشاورین ، طراحان و مهندسین این گروه ، همیشه با در نظر گرفتن نیاز و سلیقه و بودجه شما ، خدمات خود را به شما ارائه می نمایند .

شما با مشاهده سایت می توانید لیست قیمت مواد و مصالحی که برای امور مختلف ساختمانی در نظر گرفته اندرا ببینید. و بسته به بودجه ای که دارید ، با کمک و راهنمایی مشاوران گروه مهندسی پردیس سازه ، متریال و موادو مصالح خود را انتخاب نمایید.

خرسندیم که گاهی با مشاوره ای مختصر همراهتان هستیم

پردیس سازه هزینه و دستمزد برق کشی و نصب دوربین های مداربسته را بصورت میدانی رصد می کند و تغییرات را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع همکاران و کاربران گرامی می رساند.

لازم است یادآور شویم که تعرفه های ساختمانی در سالها و فصول مختلف و نیز با توجه به نرخ تورم متغیر است.

از اینرو قبل از انجام هر پروژه ساخت و ساز، حتما بررسی های لازم برای برآورد و تامین هزینه های لازم و نیز مدیریت هزینه ها را به عمل آورید.

پیشبینی غیر دقیق و تامین نابهنگام مصالح می تواند تاخیرات و هزینه ها را نامتعارف نماید.

دانلود فایل کامل دستمزد برق کشی ساختمان

الزامات برق کشی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان» را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان 

اگر به راهنمایی در خصوص برق کشی ساختمان نیاز دارید از شما مشتری گرامی دعوت می کنیم راهنمایی زیر را مطالعه کنید:

راهنمایی برق کشی ساختمان(کارفرما و مجری)

پردیس سازه قیمت ها و تغییرات را با به دقت رصد می کند و تغییرات را در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع همکاران و کاربران گرامی می رساند.

لازم است یادآور شویم که تعرفه های ساختمانی در سالها و فصول مختلف و نیز با توجه به نرخ تورم متغیر است.

از اینرو قبل از انجام هر پروژه ساخت و ساز، حتما بررسی های لازم برای برآورد و تامین هزینه های لازم و نیز مدیریت هزینه ها را به عمل آورید.

پیشبینی غیر دقیق و تامین نابهنگام مصالح می تواند تاخیرات و هزینه ها را نامتعارف نماید.

جمع بندی

خدمات ساختمانی پردیس سازه افتخار دارد که با تحقیقات میدانی، آخرین لیست هزینه خدمات ساختمانی را ارائه می کند. از این رو مدعی عاری از نقص نیستیم و از شما همکاران گرامی تقاضا داریم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در این راه یاری نمایید.

مطالب مرتبط با این برگه:

دنبال چه موضوعی هستید؟ لینک های زیر را امتحان کنید

جدول آنلاین محاسبه مبلغ بلاعوض مشارکت در ساخت

محاسبه آنلاین هزینه اخذ جواز ساخت ساختمان

جدول برآورد هزینه ساخت ساختمان مسکونی ویلایی

چگونه بساز بفروش شوم؟

محاسبه هزینه نقشه کشی آنلاین

هزینه کنترل تردد هوشمند آسانسور (کلیک کنید)

لطفا به این برگه امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳۷۲ رای

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح