استخدام و جذب نیروی ساختمانی

جذب و استخدام نیروی انسانی با قرارداد حقوق روزمزد و ماهیانه.

ثبت نام و جذب نیروی کار ساختمانی- جویندگان کار در حوزه ساختمانی پردیس سازه

ما بطور مداوم به جویندگان کار زیر در حوزه ساختمانی نیاز داریم :

ثبت مشخصات

[everest_form id=”5827″]

انتخاب کنید

شهری /آپارتمان

روستایی/ویلایی

تماس با ما

خدمات/مشاوره

ارسال درخواست خدمات و مشاوره

انتخاب کنید

انتخاب کنید

آپارتمان شهری

طراحی ویلایی

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

سه بعدی

مجوزها

مصالح